Askolan Hyvä Askel 27.5.2015Askolan Hyvä Askel
Muistiinpanot 27.5.15
Mille Askolan vanhuspalveluiden arki alkaa tästä eteenpäin näyttää?

Asiakkaiden kunto on heikompaa. Olisiko välimuoto tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon välissä?
Asiakkaan vastuuttaminen, mitä voidaan tehdä?
Tunnustelkaa kesän yli miten maailma muuttuu? Epävirallinen kotitehtävä. Minkälaisia asioita tapahtuu mitä pitäisi tavalla tai toisella huomioida? Sipilän hallitusohjelma? Tuleeko esim. Soteen liittyvää mitä tulee huomioida myös Askolassa?
ICT tulee
Miten asiakkaiden kannalta on hyvää elämää ja miten se voi toteutua?
Miten omassa roolissasi valmennat asiakkaita siten, että unelmista tulee totta? Unelmat on usein maanläheisiä ja helppoja toteuttaa.
Pitää olla sellaiset rakenteet jotka mahdollistavat nämä asiat. Pitää olla sellainen tapa toimia mikä mahdollistaa kaikki yllä olevat asiat.
Asiakaslähtöisyys on oikeutta hyvään elämään. Joustavia aikatauluja, kunnioittavia kohtaamisia, itsemääräämisoikeutta, palvelujen luomista asiakkaan hyödyn näkökulmasta. Asiakkaan voimavarojen hyödyntämistä. Asiakassuhde on vuorovaikutusta hoitajan ja asiakkaan välillä.

Olemme lähteneet henkilökuntalähtöisen näkökulman kautta. Laki sanoo mitä pitää tehdä ja tuotteet on luotu sen mukaan.
Käännetään kelkka toiseen suuntaan. Mietitään ketkä ovat asiakkaita ja mitkä ovat heidän tarpeitaan. Luodaan prosessit heidän tarpeiden mukaan ja sitä hyödyntäen muodostetaan palvelut.
Mikään hallitusohjelma ei poista palveluiden tarpeita. Se voi muuttaa palvelutuotantoa ja toimijoita, mutta ei tarpeita. Matkalla voi rytistä, kun muutamme näkökulmaa ja alamme toimia asiakaslähtöisemmällä tavalla.
Pieni porina pöytäkunnassa. Mitä tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöiseen toimintatapaan tarkoittaa Askolassa?

- Ei ole yhtä tarjotinta mitä voi tarjota kaikille. Ei samaa palvelua kaikille, vaan yksilöidään mahdollisuuksien mukaan asiakaskohtaisesti palvelu.
 - Asiakas/omaiset ei sanele palvelun sisältöä. Taitolaji on sovittaa asiakkaan tarpeet ja palveluntuottajan resurssit yhteen molempia tyydyttävällä tavalla.

On vastuullista julkisten rahojen käyttöä jakaa palveluita sen mukaan kuka niitä tarvitsee. Tasajako ei ole taktiikkaa.

 - Ruokahuolto on tukipalvelu mihin asiakkaat hankitaan. Toteutetaan tarpeiden ja mieltymysten mukaan asiakaskohtaisia tarpeita. Sovittelua ja sopeutusta tehdään, mutta enimmäkseen täytetään tilauksia.

Keittiölle koko asiakasmaailma näyttäytyy eri tavalla. Palaute voi tulla monen mutkan kautta. 

- Kodinomaisuus ja sen lisääminen asiakkaan arjessa. Oman sisustuksen luominen ja oman kodin luominen oman näköisekseen. Miten saadaan tuntumaan ja näkymään, että jokainen asunto on jokaisen ihmisen oma koti?

Tehtävä 1: Lainatkaa tablettia tai älypuhelinta ja ottakaa kuvia ihmisten kodeista. Keittiö ottaa kuvia ruokailutiloista. Katsotaan syyskuun päivässä kuvakavalkadi missä on kuvia kodeista.Näin opitaan näkemään näyttääkö kodit asiakkaiden kodeilta vai siltä kuin me ajattelemme miltä kotien pitäisi näyttää?

Julkisissa tiloissa täytyy olla siistiä ja asiallista, mutta jokaisen ihmisen omassa kodissa voi näyttää juuri sille kuin hän itse haluaa.

Tehtävä 2: Käykää kurkkaamassa jossain toisessa vastaavassa palvelukeskuksessa mille siellä näyttää ja verratkaa sitä omaanne. Sokeudumme helposti niille ympäristöille missä liikumme. Tämän vuoksi on hyvä välillä kohdata todellisuutta 

- Voisiko olla vaihtoehtoisia asumisen muotoja nykyisten lisäksi? Kysymys ei aina ole ainoastaan hoidosta, vaan asumismuodoista. Kimppakämppien muodostaminen on ideana hyvä, mutta monesti käytännön asioiden puolesta vaikeita toteuttaa. Ei haluta mihinkään kauas palveluista tai ihmisistä, vaan haluavat paikalle missä näkee elämää ja liikettä.


Asiakkaan hyvä elämä - millaisia unelmia asiakkailla on?

- Juttukaverista
- Lemmikistä
- Voi kun pääsis saunaan
- Synttärit huomioidaan
- Ruokaan hyvä tuoksu ja sopiva rakenne
- Vaihtelua
- Sopivaan aikaan
- Pääsisi kävelemään
- Ei enää 80v voi mistään enää unelmoida
- Kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään
- Terveys ja liikuntakyvyn säilyminen
- Liikkuminen ja autolla ajo
- Haaveillaan terveydestä
- Lomamatka
- Päästä omaan kotiin ja syödä mitä haluaa
- Juttuseura
- Itse ruoan laitto
- Turvaa
- Hoitajille enemmän aikaa jutella
- Hoitajille vähemmän kiirettä
- Ei jätetä yksin
- Puutöiden tekeminen
- Parisuhteita
- Omaan kotiin palaaminen
- Hyvä hoito
- Kotiin lähtö - Tapsa
- Lehmien lypsäminen - Soile

Haetaan keinoja ja keskustellaan unelmista. Toteuttamiskelpoisten asioiden kartoittaminen ja ajattelu miten asiat voitaisiin tavalla tai toisella tehdä. Minkä tahojen kanssa voisimme tehdä yhteistyötä, että voisimme toteuttaa esimerkiksi lemmikki- unelmia?

Toiveiden toteuttamisesta ja normien rikkomisesta saadaan voimaa koko työyhteisöön. Ei vain asiakkaille.

Katsekontakti. Pyritään huomioimaan muita ihmisiä ja tervehtimään reilusti.

Hyvä ruoka, ei olla vielä saatu yksilöllistä ruokaa aikaan,

Hyvä tunnelma. Pyritään joka päivä normaalistikkin.

Riippumattomuus

Ulkoilu. Kehuttu ja vietetty aikaa ulkona ennen sisälle menoa. Raparperien haku yhdessä.

Turvallisuus, esteettömyys. Opiskelijoiden kanssa keskustelua.

Sosiaaliseen toimintaan kannustaminen. Päiväkeskuksen palveluiden käyttö ja kontaktien otto.

Vanhusvartin pitäminen. Henkilö otti omaehtoisesti kolme varttia keskustellen kaikenlaisista asioista. Ei suunniteltu tilanne.

Rauhallisen tunnelman luominen. Joka päivä pyritään väenpaljoudessa kohtelemaan ihmisiä yksilöinä.

Kiireettömyys. Oman kiireen rauhoittaminen ja keskittyminen, että kiirettä ei siirretä asiakkaaseen.

Asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Voi antaa esimerkiksi syödä tai pukea itse.

Mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden asukkaiden kanssa. Sosiaaliset tilanteet ruokalassa ja sauna/suihkupäivissä.

Asiakaspalveluasenne ruokailutilanteissa. Muutakin kuin vain ruoan jakoa. Keskustelua, rupattelua ja ilahduttamista.

Omaisten mukaan saaminen. Miten esitetään asiat järkevästi ja miten yhteistyö toimii luontevasti?

Lääkkeiden jako ja tarkistaminen. Löydetään nopeasti keinot ja kokeillaan asioita rohkeasti. Ei käytetä liikaa aikaa suunnitteluun ja pähkäilyyn. Kun havaitsemme, että joku asia ei toimi, mietitään heti mitä asialle voidaan tehdä, eikä vaivuta kärsimään tilanteesta liian kauaa.


Mitä kaikkea omaiset saavat tehdä? Missä voitaisiin auttaa?

Ruokailua pienryhmissä. Valitaan kykynevät asukkaat istumaan samoihin pöytiin jos siitä on heille etua.

Erilaisia tarjoiluja aamupalalla eri aikoihin. Mehua heti aamusta tai kahvia ennen puuroa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kesän kotitehtäviä:

Päiväkahvikokeilut
Juhannus
Pihakahvit kesällä
Syntymäpäivät

Kirjatorin kolme ohjetta

Kotikuvien ottaminenLinkkejä muiden tuotekehittäjäryhmien blogeihin:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti