Askolan Hyvä Askel 2 25.4.2016
Positiivinen psykologia ja neurotieteet ovat kaikkien oppien taustalla. Tieteen saralla tulee aina uutta tietoa joka kumoaa vanhaa. Tämän päivän opit perustuvat tämänhetkiseen tutkimustietoon.

Miten suuri merkitys ajattelulla asenteella on hyvinvoinnillemme!

Näemme elämää omien linssiemme läpi ja koemme asiat tietyllä tavalla. Joku toinen taas näkee saman asian täysin eri tavalla. Tiedosta oma ajattelutapasi, jolloin voit myös avata ajatteluasi uusista näkökulmista.Mitä kaikki tarkoittaa työelämän kannalta?
- Muutos ja epävarmuus ei tule häviämään mihinkään. Muutos vauhdittuu koko ajan. Maailma ei tule pysähtymään, vanhaan ei ole paluuta. Millä keinoin pärjään itse kaikista parhaiten nykymenossa?


Aivoilla on taipumuksia ajatella tietyllä tyylillä tai tavalla. Mielentila, vireystila ja ulkoiset tekijät vaikuttavat ajatteluumme. Joskus voimme ajautua laatikkoon ja emme näe mitään muuta kuin mitä vieressämme on. Joskus ajattelumme voi olla taas täysin avointa. Tiedostamalla oman ajattelumme voimme vaikuttaa omaan asennoitumiseen ja suhtautumiseen asioihin.
Autopilotilla
1. Toistamme turvallisia ja tuttuja juttuja ja sanomme helposti ei. Tästä esimerkkinä esim. samaan tuoliin istuminen samassa tilassa. Tai esimerkiksi käsien ristiin laittaminen toisella tavalla tuntuu todella oudolle, vaikka se on vieruskaverille arkipäivää.
2. Ongelmien puiminen on tuttua ja turvallista. Ratkaisut ovat taas vieraita ja niiden ajatteluun kuluu huomattavasti enemmän energiaa. Säästöliekillä ollessa ongelmanratkaisu ei ole helppoa.
3. Lokerointi. Huono matikkapää on lokerointia ja uskomusta, ei mihinkään tieteelliseen faktaan perustuva asia. Lokeroinnin takia meidän on vaikea vaihtaa perspektiiviä tai nähdä asioita uudessa valossa. Meillä kaikilla on oma totuutemme maailmasta.
Näkökulman vaihtaminen on vaikeaa, koska olemme juuttuneet turvallisiin lokeroihimme.

Voimme nähdä samassa kuvassa kaksi eri asiaa. Molemmat ovat oikein.

Aivoissamme on erittäin aktiivinen limbinen järjestelmä. Se on aikojen alussa ollut henkiinjäämisen perusta. Aivomme skannaa koko ajan negatiivisia uhkia ympärillämme. Ne eivät skannaa positiivisia asioita. Jos emme tiedosta ajatteluamme, kääntyy ajattelumme helposti negatiivisen puolelle. Negatiiviset tunteet ovat huomattavasti voimakkaampia ja pitkäkestoisempia kuin positiiviset. Tietoisesti positiivisten asioiden huomioiminen voimaannuttaa ja ohjaa meidän asennettamme parempaan suuntaan. Aivomme skannaavat psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia jatkuvasti. Kurtistuneet kulmat tai uhkaava kehonkieli aiheuttavat samat reaktiot meihin nykypäivänä kuin esim. hyökkäävä tiikeri aikojen alussa. Negatiiviset reaktiot ajavat meitä "pahvilaatikon sisälle".

Voimme aina vaikuttaa omaan asenteeseemme ja asioihin suhtautumiseen. Meillä on valinnan mahdollisuus suhtautumisessamme. Tunnista omat ajattelutavat. Millainen ajattelu antaa meille enemmän energiaa arkipäivän tilanteisiin? Voisiko toisenlainen näkökulma antaa enemmän energiaa? Leikittele ajatuksilla!


Aivot kehittyvät hautaan saakka. Kykyenemme oppimaan jatkuvasti uutta ja aivosolumme uusiutuvat kaiken aikaa.


Karkeasti voimme jakaa ihmiset kahteen ryhmään.
1. Fixed mindset. "Olemme saaneet tietyt geenit ja kortit ja niillä on mentävä. Emme voi itse vaikuttaa tilanteeseen."
2. Growt mindset. "Olemme saaneet tietyt mahdollisuudet, mutta jos meillä on motivaatiota ja emme pelkää työtä, voimme saavuttaa mitä tahansa."

Noin 70% ihmisistä kuuluu fixed mindsetiin ja 30% growthiin. Tämä voi liittyä myös elämäntilanteeseen ja ikään. Voimme olla tilanteen mukaan erilaisissa mielentiloissa. Kaikissa on molempia, mutta jompi kumpi asenne on enemmän esillä.

Muuttumattomuuden asenteen omaava ei ota helposti haasteita vastaan tai kokeile uutta. Kasvun asenteella varustettu näkee mahdollisuuksia esteiden tai haasteiden kohdalla.

Yritysmaailmassa growth mindsetin omaavat ihmiset ovat kysyttyjä. On oltava valmiita kuulemaan epäkohtia ulkopuolisilta ja tarttumaan tekemiseen ja uudistamiseena avoimin mielin.

Kasvun asenteessa olevat ihmiset pärjäävät elämässä paremmin. Menestyvät monella mittarilla katsottuna. Muuttumattomassa maailmassa voi pärjätä fixed mindsetillä, mutta muuttuvassa maailmassa ei. Kehittäessä, viritä itsesi growth midsetiin!

Aivoissamme ei ole estettä kehittymiselle ja oppimiselle. Rajoitteena ovat mielikuvat, asenteet ja uskomukset. Jos uskomme jonkun olevan mahdotonta, se todennäköisesti on meille mahdotonta.

Kiinnitä kollegoihin huomiota ja etsi heistä inspiraatiota ja asioita joita voisit oppia heiltä.

Älä kehu lasta lahjakkuudesta, vaan mielummin urakoinnista ja ahkeruudesta. Lahjakkuutta kehumalla voimme kasvattaa paineita menestyksestä. Kehumalla työskentelyä opetamme oikeanlaista asennetta.


Mieti muutama minutti itseksesi ja vastaa muutamalla ranskalaisella viivalla:
1. Mitä hyödyllistä olet oppinut viimeisen vuoden aikana?
2. Miten olet selättänyt vaikeat tilanteet?
3. Miten opit ja inspiroidut (tai voisit oppia ja inspiroitua) kolleegoista?


Aivot suhtautuvat tehtävään ja ajattelevat sen olevan työlästä, jolloin tehtävän suorittaminen tuntuu vaikealle. Kiinnitä enemmän huomiota siihen miten olet päässyt elämässä eteenpäin. Eteenpäin pääsemisen voimavaroja, keinoja ja tapoja tutkimalla voimme tunnistaa keinoja joita voimme hyödyntää tulevissa tilanteissamme.


Negatiiviset tunnetilat aiheuttavat adrenaliini- ja kortisolipiikkejä kehossamme.
Immuunijärjestelmää on tutkittu laboratoriolosuhteissa flunssaviruksella. Myönteisesti elämään suhtautuvat sairastuivat 40% vähemmän kuin negatiivisesti elämään suhtautuvat. Positiivisesti suhtautuvat HIV- potilaat elivät keskimäärin 10 vuotta pidempää kuin masentuneet.


Myönteisellä asenteella on merkitystä kaikkeen elämässämme. Feikkihymyllä emme onnistu, vaan tunteet on tunnettava kehossa.

Myönteiset tunteet voivat olla hiljaisia ja huomaamattomia ulospäin, mutta itselleen hyvin voimakkaita. Pysähdy välillä huomaamaan mitä hyvää ympärilläsi on ja mistä voit iloita. Emme tietoisesti ajattele näitä asioita, mutta voimme opetella tunnistamaan ja nauttimaan positiivista asioista uudella tavalla.


Myönteinen asenne on treenikysymys. Emme ole syntyneet pessimistisiksi tai optimistisiksi, vaan olemme oppineet tapamme. Treenaamalla voimme oppia  pois jämähtäneistä asenteistamme, mutta meidän on tiedostettava asia ensin. Älä menetä uteliaisuuttasi jumiutumalla yhteen katsontakantaan.

Ystävällisyys levittää ystävällisyyttä ympärilleen. Micro moments of love.

Kohtaamiset ravitsevat meitä. Muista panostaa kohtaamisiin positiivisesti! Kaikilla ihmisillä on tarve tulla kohdatuiksi ihmisinä.

10/5 sääntö. Lääketehtaan kampuksella jossa työskentelee noin 10 000 ihmistä noudatetaan seuraavia sääntöjä:
10 metrin etäysyydeltä tulee nyökätä tai tervehtiä
5 metrin etäisyydeltä tervehdittiin ääneen.

Vaikutus työilmapiiriin on valtava! Kokeile!


Mitä havaitsit?
- Helpompi kuin ensimmäinen
- Omat vahvuudet oli helppoa tunnistaa, mutta ääneen sanominen ei ole aina helppoa.Muista lisäksi musiikki!

Ihmiset jotka ovat syntymästään sokeita, nostavat kädet pystyyn esim. tuulettaessaan voittoa.
Näillä "tempuilla" voimme huijata vartaloamme erittämään hyvän olon hormoneja ja parantamaan tunnetilaamme. Kroppaa hyödyntämällä voimme muokata myös ajatteluamme. Kehon asentoa muuttamalla voimme muuttaa myös mentaalisia mallejamme.


Hengitysharjoitus: Istu tuolin etureunassa. Hengitä syvään laskien neljään sisäänhengityksen aikana ja kuuteen uloshengityksen aikana. Käytä tätä kikkaa rauhoittaaksesi itseäsi stressaavissa tilanteissa.


Voit virittää mielentilaasi myös ulkoisillä ärsykkeillä. Musiikki, valokuvat, videoklipit jne.

Ihminen on ainut olento joka kykenee saamaan itsensä psykoosiin ainoastaan omilla ajatuksillaan. Stressaamme paljon asioita jotka ovat ainoastaan päässämme. Mieti siis millaisia skenaarioita kehität mielessäsi.

Oma ajattelumme ei vaikuta ainoastaan itseemme. Millaista energiaa tuon itseni mukana tilaan? Tiedosta millaista energiaa tuot tullessasi! Voit saada hyvän tunnelman pilattua 45 sekunnin aikana. Positiiviset tunnelmat leviävät myös mukanasi, mutta valitettavasti huomattavasti hitaammin kuin negatiiviset.

Parannatko työpaikkasi ilmapiiriä saapumalla sinne, vai lähtemällä sieltä?

Onko fokuksesi ongelmissa vai ratkaisuissa? Tutkitko kanjonin jokaista halkeamaa vai keskitytkö ratkaisuihin joilla pääset kanjonin yli? Harva ongelma ratkeaa pohtimalla ongelmaa. Aseta omat henkilökohtaiset tavoitteesi positiivisella tavalla. "Älä syö herkkuja!" ei vie sinua kohti päämäärääsi. "Syö hyvää terveellistä ruokaa" vie sinua kohti samaa päämäärää, mutta ehdollistaa ajattelusi eri tavalla.
 Ongelmanratkaisu edellyttää fressimpää ajattelua ja uusia näkökulmia.


Joustamisen taito ajattelussa ja näkökulmissa voi auttaa sinua ymmärtämään asioita uudella tavalla. Muista avoimuus!


Kun kohtaamme haasteita tai vastoinkäymisiä, on inhimillistä joutua draaman/vellomisen tilaan. Älä vietä tilassa kuitenkaan kovin kauaa aikaa, koska tilanne ei tällä tasolla muutu miksikään. Tilanteen analysointi auttaa tiedostamaan tilannetta, mutta ei vielä johda mihinkään. Vaihtoehtojen pohtimistasolla alamme jo hahmotella suuntaamme ja vaikkapa ihannetilaa. Ajatellaan mihin olemme menossa. Suurin määrä energiaa kannattaa suunnata valittuun suuntaan etenemiseen.

Toinen toimii valmentajana ja toinen valmennettavana. Muista valmentajana antaa valmennettavan ajatella omilla aivoillaan. Älä neuvo tai jaa omia kokemuksiasi, vaan anna valmennettavan tehdä työ. Pysy roolissasi!

Kiteytä ongelmasi yhteen lauseeseen. Ongelma voi olla työstäsi tai muulta elämän osa-alueelta. Kiteytä myös miten asian tulisi olla optimaalitilanteessa.

Mille tuntui?
- Ajatusten pukemista sanoiksi ja ääneen sanottuna selkeyttää asioita
- Valmentaja käy helposti neuvomaan
- Meillä kaikilla on ongelmissa erilaiset vivahteet ja tunteet, joten toisen esittämät ratkaisut eivät aina ole toimivia. Anna toisen keksiä itse ratkaisut ongelmiin.
- Malta sietää hiljaisuutta ja anna sen tehostaa valmennettavan oman ajattelun vaikutusta

Ongelman ratkaisun sparraaminen ongelman kokijan kanssa on kehittävämpi metodi kuin ratkaisun kertominen suoraan ulkopuolelta. Lisää sitoutumista, motivaatiota ja ongelmanratkaisutaitoja. Osoittaa myös esimerkiksi esimiehen kiinnostusta ja arvostusta työntekijää kohtaan.Osaammeko jakaa näkulmia ja kykenemmekö näkemään niitä myös toisten silmin?

Mitä otat mukaasi tästä päivästä?
- Oma asenne
- Millaista energiaa hohdan?
- Miten ratkaisen kysymyksiä ja vastuutan?
- Millaista energiaa tuon yhteisöön?
- Myönteisyyden tukeminen
- Positiivinen ajattelu
- Positiivisuus ja asioiden ratkaiseminen eri kysymyksillä
- Negatiivisuuden poistaminen ja hengitysharjoitukset
- Millaista enerhiaa levitän?
- Kysymyksen pallotelu ja puiminen
- Ei tarvinnut provosoitua, asiat tärkeitä
- Hengitysharjoitukset
- Ongelmanratkaisukeinot
- Ei jäädä vellomaan yhteen tilaan ja asetutaan toisen näkökulmaan myös
- Asenne millä kohtaat työkaverit ja ongelmat
- Energian levittäminen
- Paljon ajateltavaa, hengitysharjoitukset
- Positiivinen ajattelutapa ongelmaan liittyen
- Oman asenteen merkitys tilanteisiin ja ongelmiin suhtautumiseen
- Ongelmanratkaisu ja oman energian kohdentaminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti