Askolan Hyvä Askel 16.9











Miltä kehittämistoiminta tänä päivänä näyttää?
-Paljon erilaisia juttuja käynnissä yhtä aikaa. Muutoksia kaiken aikaa ja joka puolella.


Idean kehittämisessä alussa on hirveä innostus, mutta realismin iskiessä innostus voi tipahtaa rankasti. Idean kehittäminen on jatkuvaa vuoristorataa ja se vaatii uhrauksia, kovaa työtä, verta, hikeä ja kyyneliä. Mitä suurempia kehittämisiä tehdään, mitä suurempia muutoksia haluamme saada aikaiseksi, sitä kovempaa työtä se vaatii. Kysymys on vain siitä, että mikä saa ihmiset jatkamaan kehittämistä. Joskus kehittäminen vaatii vain tiukkoja päätöksiä, että asia yksinkertaisesti tehdään vain näin. Vaatii tiukkuutta, määrätietoisuutta ja itsekuria.



Ongelmia tulee kaikissa organisaatioissa vastaan, jos kehittämistä ei tapahdu. Paikalleen ei voi jäädä pitkäksi aikaa, koska maailma muuttuu ympärillä. Vaikka toiminta olisi nyt jo viritettynä huippuunsa, se ei olisi sitä enää muutaman kuukauden päästä. Kokeiluja on tehtävä ja ei ole takinkääntöä muuttaa mieltään jos tarve vaatii.



Palveluita aletaan tuottaa hyvin nopeasti kokeilemalla. Valmistelusykli lyhenee huomattavasti. Kehitetään kokeillessa ja kokeillaan kehittäessä.
Asetammeko itsellemme tarpeeksi haasteita? Asetammeko riittävän kovia tavoitteita riittävän lyhyellä aikavälillä?
Mitkä asiat muuttuvat työssäsi aivan varmasti?
- Yhä huonokuntoisempia vanhuksia hoidetaan kotona
- Henkilöstö vähenee
- Teknologia muuttuu, mobiiliratkaisut lisääntyvät
- Asiakaslähtöiset työajat ja työrytmit yleistyvät
- Ammattirakenne muuttuu, hoiva-avustajia tulee lisää, ammattiryhmät muuttuvat
- Koulutuksen taso laskee
- Hoitomenetelmät muuttuvat
- Lääkkeet uudistuvat
- Vaativammat asiakkaat
- Kansainvälisyys lisääntyy

Mitkä asiat pysyvät ennallaan?
- Henkilökuntamäärä ei ainakaan lisäänny
- Hoidon tarve pysyy ennallaan
- Miesten määrä tuskin lisääntyy alalla
- Arvostus, palkkaus ja edut pysyvät paikallaan
- Asiakasmäärät
- Perustarpeet pysyvät samana


Trendin aloittaminen vaatii vähintään 5% ihmisryhmän mukana oloa. Saman verran ihmisiä vaaditaan muutoksen onnistuneeseen läpivientiin työyhteisössä. Pienemmällä porukalla muutos töksähtää tekijöiden vähyyteen ja innostuksen lopahtamiseen.





Kukaan ei ole löytänyt tutkimustuloksia, että vähäisen kehittämisen asenteella löydettäisiin radikaaleja uusia innovaatioita. Ainoastaan radikaaleilla, suurilla teoilla saadaan merkittäviä muutoksia aikaan. Päätetään tietoisesti muuttu a täysin. Vaatii rohkeutta, mutta ne asiat on vain tehtävä. Kun lähdetään jotain muuttamaan, on ensin mietittävä kannattaako asia muuttaa täysin. Kaikkea ei väkisin pidä muuttaa, muuten päädymme kaaokseen. Vain 33% onnistuu tekemään merkittävän muutoksen. Voidaan kehittää pikkujuttuja ja vain varmistaa, että joku homma toimii ja tulemme toimeen, mutta ei pidä kuvitella sen tekevän suurta muutosta parempaan.

Radikaalius ei tule siitä kuinka suuria toimenpiteitä muutoksen eteen tehdään, vaan kuinka suuri vaikutus sillä on ja kuinka moneen ihmiseen.








Kaikki kehittäminen ei johda lopputulokseen. Osa putoaa pois maailmankartalta. Työt tippuvat kuiluun ja epäonnistuvat. Kysymys on siitä miten epäonnistumiseen suhtaudutaan.
Kehittäminen ja luovuus ei aina ole mukavaa.
Kehittämisessä pitää olla tarkkana, että ei käytetä rahaa ja energiaa ”avaruuskyniin”, vaan käytetään resurssit oikeisin asioihin.

Kaikkea ei tarvitse kehittää täysin nollasta. Ota mallia tai varasta tylysti toiselta alalta ja sovella omallesi.







Innovaatiotoiminnan resepti

Viiteen komponenttiin täytyy kiinnittää huomiota.
O= Outcome, lopputulos, tavoite. Ehdottomasti selvennettävä ja oltava kaikilla sama.

S= Strategisella intentiolla tarkoitetaan, että kaikki muutoksen tekijät ajattelevat suunnasta samalla tavalla. Katsovat samaan suuntaan ja näkevät tavoitteen samalla tavalla. Ei kuitenkaan tarkoita, että pitäisi olla samat toimintatavat ja samat motivaatiot. Tekemisestä ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta yhteisestä lopputuloksesta pitää olla.
P= Passion, intohimo. Suurin osa ihmisistä tunnustautuu jossain määrin intohimoisiksi oman työnsä tekijöiksi. Polte työhön ja kehittämiseen pitää motivaation yllä ja auttaa yli sudenkuoppien.
n=  Määrä Mitä useampia ihmisiä tarttuu työhön, sitä parempia lopputuloksia saadaan. Valikoimaa ja ratkaisuja tulee enemmän , kun on enemmän kehittäjiä.
K= tieto Täytyy olla myös tietoa, taitoa ja osaamista aiheesta.
R= muut resurssit

Kaava toimii siten, että jokainen osa-alue kaavasta voi saada arvon 0,1- 10. Jos esimerkiksi yksikin alue saa arvon 0,1, romahduttaa se kokonaistulosta huomattavasti. Kehittämisprojektien osalta pitää osata arvioida onko sosiaaliset, taloudelliset ja toiminnalliset resurssit kunnossa. Näin voimme ennustaa lopputuloksen onnistumista.

Näyttääkö, että muutosta tehdessä kaikki lähtivät viemään samaan suuntaan?
Puuttuuko tekemisestä intohimoa?
Onko osallistujamäärä riittävä?
Oliko aikaa riittävästi käytettävissä?

Vaikka kaikki tähdet olisivat kohdallaan, mutta kehittämisestä puuttuisi kokonaan esimerkiksi intohimo, tippuisi pohja koko tekemiseltä.






Kehittämiseen liittyy se, että idea altistetaan monille eri mielipiteille. Kehittämisessä on hyvä huomioida, että me olemme asiantuntijoita jotka tietävät mikä on parasta asiakaskunnalle. Silloin ei pidä ottaa välttämättä kaikkia asiakkaita päättämään kaikista asioista. On eri asia minkälaisten asiakkaiden kanssa kehitetään. Mitä asiakkaat ovat joiden kanssa kehitetään? Ensin pitää miettiä onko asiakas aktiivisesti mukana vai ei ja sitten miettiä tunteeko hän olevansa asiakkaana vai ei. Organisaation kiinnostus asiakkaaseen vaikuttaa asiakkaan sitoutumiseen.






Tehtävä:

Mitä ohjelmaa on lastenjuhlissa?
- Sokerihumalaa
- Pelle
- Riehumista
- Pinâta
- Hyvää syötävää
- Flamingon kylpylä
- Herkkuja
- Tietokonepelejä
- Softausta
Tuleeko näillä eväillä ikimuistoiset juhlat? No ei tule. Juhlat on nyt kehitetty aikuisten näkökulmasta kuvitellen mistä lapset tykkäävät.
Mitkä asiat ovat kiellettyjä lastenjuhlissa?
- K18- filmit
- Aseet
- Alkoholi
- Huumeet
- Räjähteet
- Puukot
- Kiroilu
- Kiusaaminen
- Autolla ajo
- Ilkivalta


Me hylkäämme monia asioita koska ne ovat aikuisena meidän mielestämme kiellettyjä, emmekä käytä edes näiden asioiden hyviä puolia hyväksemme. Ennakkoasenteet rajoittavat kehittämistä. Jos joku asia ei kuulu mielestämme johonkin paikkaan, suljemme sen kokonaan ulkopuolelle, emmekä ajattele sitä suurempana kokonaisuutena ja luovana ratkaisuna.


Mitä ajatuksia ensimmäiset 2h herätti?
- Uskalla kyseenalaistaa!
- Uskalla kokeilla!
- Yritä uudestaan!
- Usko itseesi!
- Ole ylpeä työstäsi!
- Opi virheistä!
- Kehittämisen aktiivisuus on eri tasoista!


Kolme pöytäkuntaa
Lupaukset mitä asioita laitetaan kuntoon
Inkremendaalit ja radikaalit muutokset
2 sellaista jotka toteutuu 3kk aikana
2 sellaista jotka toteutuu 9kk aikana
Vähäisiä 3kk muutoksia:
- Henkilökunnassa tulee muutoksia.
- Ruoissa proteiinimuutokset
Radikaaleja 3kk muutoksia:
- Remontin valmistuminen.
- Henkilökunnan vajaus täytetty
Vähäisiä 9kk muutoksia
- Asiakkaat asettuvat oikeille paikoille.
Radikaali 9kk muutos
- Tehostetun palveluasumisen toiminta toteutuu




Vähäisiä 3kk muutoksia:
- Mobiilivälineiden käyttöönotto
Radikaaleja 3kk muutoksia:
- Kissan hankinta
- Viinikaappi käyttöön

Pieniä 9kk muutoksia:
- Päivittäistavarahuollon katastrofisuunnitelma
Radikaali 9kk muutos
- Toiminnanohjaus kunnossa
- Tehostettu palveluasuminen toiminnassa

3kk pieni tavoite
- Kirjaaminen ja raportointi toimivammaksi
3kk iso tavoite
- Tiedonkulun parantaminen
9kk pieni tavoite
- Yhteistyö kotihoidon ja osastojen kesken esim. kotiuttamisessa
9kk iso tavoite
- Mobiililaitteiden hallinta ja käytön vakiintuminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti