Askolan Hyvä Askel 2 26.5.2016
Arki ja työ muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Talouden raamit tiukkenee. Täytyy miettiä mihin resurssit käytetään. Ohjelman aikana haetaan kaikkia mukaan kehittämisen kulttuuriin ja hahmotetaan uutta tapaa tehdä omaa työtä. Rakennetaan kehittäjän mieltä ja tartutaan asioihin joita halutaan kehittää.


Mitä maailmassa tapahtuu? Miltä vanhuspalvelut näyttävät muuttuvassa maailmassa? Miten se meihin vaikuttaa? Mitä asiakkaan hyvä elämä meillä Askolassa tarkoittaa? Miten varmistamme, että resurssit suunnataan hyvän elämän parantamiseen?- Teknologia lisääntyy. Some-maailma ja asukkaiden teknologian käyttö arkipäiväistyy ja lisääntyy.
- Asiakkaiden kunto entistä heikompaa. Yhä pidempää ollaan kotona ja kun tullaan ympärivuorokautisen hoivan piiriin, ollaan huonommassa kunnossa kuin aiemmin.
- Kotona pärjäämisen pitkälle tukeminen
- Vanhusten määrä kasvaa
- Suuret ikäluokat siirtyvät asiakkaiksi
- Asiakkaan luona käytettävä aika vähenee. Miten voimme muuttaa omaa toimintaamme, jotta asiakkaan luona käytettävä aika ei lyhene?
- Taloudelliset haasteet
- Asennemuutokset ja median uutisointi
- Asiakkaan itsemääräämisoikeuden häilyvyys
- Läheisten mielipide palvelutarpeesta
- Asiakkaiden yksinäisyys
- Ruoka-automaatit
- Sote-uudistukset. Tulevat joskus, mutta emme voi jäädä odottamaan milloin
- Palveluiden kaikkoaminen kauemmas
- Asiakkaiden valinnanvapaus
- Vanhuspalvelulaki, mitoitussuositukset jne.
-(Maahanmuuton vaikutuksen asiakaskuntaan?)

Muutamia vuosia aikaa kunnallisella puolella laittaa palvelut siihen malliin, että pärjätään avoimessa kilpailussa. Jäämme helposti oman tuotantojärjestelmämme vangiksi. Voimme tietää miten asia toimisi paremmin, mutta jäykkä järjestelmämme ei anna periksi muutoksille.

Perinteisessä mallissa tuotetaan palvelut asiakkaalle hieman "yläviistosta". Koko palvelutuotantomaailma on tällä hetkellä rajussa murroksessa. Olemme menossa kohti vuorovaikutuksen kenttiä. Avoimia yhteisiä foorumeista missä asiantuntijat ja asiakkaat kohtaa yhteisellä alustoilla. Asiantuntijan roolina on vahvistaa asiakkaan hyvää elämää. Asiakas osallistuu oman toimintakykynsä puitteissa palveluun. Vuorovaikutuksen kenttään kuuluu asiakkaat, asiantuntijat ja muiden ympäröivien organisaatioiden toimijat. Miten mahdollistamme tätä toimintaa tehokkaimmin Askolassa? Kenttä on osin fyysinen ja osin digitaalinen.


Miten muodostetaan vuorovaikutuksen kenttä digitaalisesti?
- Jonkinlaisia aikoja. Saavutettavuuden on oltava hyvä.
- Yhteinen kenttä
- Helppokäyttöiset sovellukset
- Tällä hetkellä asiakkaat on siinä kunnossa, että eivät pystyisi käyttämään
- Kokonaispalvelu johon kuuluu digitaalisuus teknisen tuen kanssa
- Yhteyksien löytäminen asiakkaiden välillä

Mitä voidaan tehdä ja kehittää, jotta voimme tarjota asiakkaillemme lisää hyviä hetkiä? Missä tilanteissa?


 Mitä voin kokeilla omassa työssäni kesän aikana?

Hyvän elämän ainekset rakentuu kolmen elementin ympärille:
1. Osallisuus
2. Vapaus valita
3. Merkityksellinen tekeminen


Asiakkaan hyvä elämä lyhytaikaisessa hoidossa
- Laitostumisen ehkäisy. Toimintaa ja tekemistä! Ei kaikille samoja aktiviteetteja, vaan yksilöimällä palveluja tarpeen mukaan. Toiminnallinen vanhuus!
- Vapaaehtoistyö, pelit, leikit. Voi toimia ekstrapalveluna, mutta palvelutuotantoa ei rakenneta vapaaehtoistoiminnan varaan.
- Ateriapalvelu, linjastoruokailu, leipominen. Hoitajat asiakkaiden kanssa syömään ruokalaan ravintoedun kanssa. Yhteisöllisyyden ja kokemuksellisuuden lisääminen ruokailuissa.
- Pitäisi karsia raporteista ja muusta "turhasta" aikaa asiakastyöhön.

Pitkäaikainen:Perustarpeet
* Ravinto
* Puhtaus

Kuntouttava työote. Huom! Itsemääräämisoikeus

Mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan omien voimavarojen mukaan.
Viriketoiminta. Ravintolaan muutakin toimintaa kuin ruokailua. Seurustelua, pelejä, tekemistä ja yhteistä olemista.
Teknologian hyödyntäminen kullekin sopivalla tavalla.
Kesäterassi etupihalle tai muuhun sopivaan paikkaan.
Palveluasuntoihin yhteisiä jumppahetkiä ja lehtien lukua jne.
Fysioterapian käyttö tehokkaasti.Kunta - Vapaaehtoiset
Kumppanuus välissä. Mitkä on kunnan tavoitteet, mitkä on vapaaehtoisten tavoitteet?Kotihoito
- Sosiaaliset kanssakäymiset
- Hyvän fyysisen kunnon ylläpito
- Turvallinen olo kotona
- Mielekästä tekemistä
- Onnistumisen tunteita arjessa. Tekemättömien töiden hoitaminen asiallisella tavalla.
- Omatoimisuuden korostaminen. Annetaan itse yrittää ja tehdä ja toimia toimintakyvyn säilyttämisen varmistamiseksi.
- Motivaatio omiin mielenkiinnon kohteisiin. Läheisten osallistaminen toimintaan. Ensin selvitettävä mikä motivoi ja miten lähdetään viemään eteenpäin. Asiakkaan tunteminen.
- Toimintaterapia ja fyssarit. Kaupassakäynti, rahankäyttö ja kiinnostava toiminta avustettuna. Fyssarit enemmän kotiin ja kotona toimimisen tukemiseen.
- Ystäväpalvelut paremmin markkinoitunaTulevaisuudessa digitaalisuus lisääntyy entisestään. Jo nyt meillä on tekniset välineet ja sovellukset olemassa ja niiden käyttö on enemmänkin asennekysymys. Rahasta tai taidosta se ei enää jää kiinni. Esimerkiksi Skype mahdollistaa huonosti liikkuvan asiakkaan osallistumisen iltapäiväkerhoon ja keskusteluihin verkon välityksellä, hän voi tavata fysioterapeutin etäistunnossa tai kotihoidon asiakkaan kanssa voidaan jutella puhelun välityksellä samalla nähden asiakkaan kunto visuaalisesti. Myös monet muut terveyspalvelut hoituvat ainakin osittain jo verkon välityksellä. Periscope mahdollisti yhteisen aamujumpan Foibekartanolta lähetettynä ja Twitteristä voimme seurata maailman tapahtumia reaaliajassa. Tutustukaa välineisiin ja suhtautukaan niihin avoimin mielin. Digitaalisuus ei ole uhka, vaan se on valtava mahdollisuus! :)

www.periscope.com
www.twitter.com
www.skype.comEi kommentteja:

Lähetä kommentti