Askolan Hyvä Askel 27.10


Asiakkaan päivän rakentaminen pitkäaikaisen hoivan puolella.
Mitä tehty syksyn aikana?
- Joustoa haettu suunnittelemattomien kotiuttamisten kanssa
- Päiväkahvit toimii hyvin. Oma keitin osastolla, voi keittää halutessaan. Myös omaiset saavat kahvit vieraillessaan
- Käytävien sisustaminen kodinomaisiksi. Läheisiltä hyvää palautetta
- Asiakkaiden hoitotarvikkeet paremmin säilytykseen
- Uusi ruokalista
- Mobiilin käyttöönotto. Herättää kysymyksiä miksi liimaillaan tarroja seiniin
- Laskutus läpinäkyväksi
- Postilaatikot

Kotihoito, Pitkäaikainen hoiva ja Lyhytaikainen hoiva
Tehtävä:
Minkä asioiden pitää toteutua
Kotihoito
Olisi ihanteellista jos kaikki olisivat aktiivisia. 75v. Kampanja.
Keskitytään asiakkaaseen ennaltaehkäisevällä otteella ja tulevaisuuskeskeisesti, ei sairauskeskeisesti.
Asiakas voi itse vaikuttaa aikatauluihin jonkin verran. Voi nukkua milloin haluaa ja noudattaa omaa rytmiään. Asiakas ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Voiko omalla työotteella vahvistaa asiakkaan omaa vastuunottoa? Kotikäyntien toteutus yhteistyössä ja hyvässä hengessä. On osa kotihoitajan ammattitaitoa saada asiakas tekemään oman edun mukaisia asioita.

Pitäisikö kotihoidossa voida katsoa perhettä ja hoidettavaa isompana kokonaisuutena? Miten voisimme auttaa läheisiä hoidettavan kanssa, jotta kaikki hyötyisivät toisistaan. Moniammatillisempaa työtä jossa myös sosiaalipalvelut olisivat mukana. Palkataan Askolan vanhuspalveluihin oma sosiaalityöntekijä!
Missä menee potilaan kunnon raja? Pitäisikö olla Mäntyrinteen asiakas, vai kotihoidon asiakas?
Lyhytaikainen hoiva:
Asiakkaan on voitava kokea, että voi lähteä turvallisesti kotiin. Hän tietää mitä palveluita on saatavilla ja mitä hän tarvitsee omaan tilanteeseensa. Ymmärretään, että laitoshoitoon ei jäädä asumaan ja ymmärretään oma etunsa. Myös lääkärillä on sama ajatus asiakkaan kuntoutussuunnitelmasta. Moniammatillista yhteistyötä. Psykiatria ja sosiaalitoimi mukaan myös lyhytaikaiseen hoivaan.
Hoitajan näkökulmasta olisi hienoa jos moniammatillisuus toteutuisi. Hoitajasta pitää tuntua, että kotiutus on kartoitettu ja tuntuu luontevalle laittaa asiakas takaisin kotiin. Jotta lyhyen hoitojakson hyvät tulokset saataisiin pysyviksi, on kotihoidon prosessien tuettava myös lyhytaikaisen hoivan prosesseja. Yhteiset tavoitteet ja toimintavat tukevat toimintaa. Mentaalimallit kohdalleen ja samanlainen kulttuuri hoidossa. Asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä lyhytaikaisen hoivan tavoitteita tullessaan jaksolle. Kotiuttamisvaiheessa voisi olla vahvempi tuki kotihoidosta, jotta lyhytaikaisesta hoivasta tuleva asiakas saisi hyvän alun kotona itsenäisesti asumiselle.
Erityisen tärkeää olisi selkeiden tavoitteiden kirkastaminen. Varmaa aikamäärettä ei voida yleensä antaa, mutta yhteisen tavoitteen on oltava kunnossa mitä kohden kaikki puhaltavat.
Asiakkaan kannalta on kuunneltava onko kotiutuminen turvallista olosuhteiden osalta. Asiakasta on osattava myös motivoida kotona pärjäämiseen.

Pitkäaikainen hoiva
Asiakas
Asiakkaalle hyvää ruokaa ja kahvia
Itsemääräämisoikeuden säilyttäminen loppumetreille asti.
Mielekästä aktiviteettia, omien mielenkiinnonkohteiden säilyttäminen ja vaaliminen
Riittävästi aikaa hoitajan kanssa olisi ihannetilanne.
Turvallisuuden tunteen säilyttäminen pitkäaikaisosastolla. Ei olisi mitään pelättävää.
Kodinomaisuuden säilyttäminen vähintään omassa huoneessa.
Hoitajan näkökulmasta
Hyvää ruokaa ja kahvia.
Itsemääräämisoikeus. Kuinka hoitajana varmistan tämän? Miten varmistan hyvän ja tavoitteiden mukaisen hoidon, mutta säilytän asiakkaan itsemääräämisoikeuden.
Mielekästä aktiviteettia myös hoitajan näkökulmasta. On oltava resurssit, että voidaan toteuttaa.
Riittävästi aikaa hoitaja näkökulmasta. Oltava resursseja myös siihen. Turvallisuuden tunteen varmistaminen riittävällä ajankäytöllä.

Missään julkisella puolella ei ole tulossa lisää resursseja. Joka paikassa kuitenkin haikaillaan lisäajan perään. Koska aikaa ja resursseja ei ole tulossa lisää, on työn tekemisen tapaa muutettava siten, että asiakkaalle annettava aika saataisiin maksimoitua. Aikaa ei siis tule ulkopuolelta, mutta omaa toimintaamme tarkastelemalla voisimme ehkä vapauttaa jostain lisää aikaa.
Päivällisen siirtäminen myöhemmäksi kuormittaisi kohtuuttomasti iltavuoroa.
Aamupalan ja päivällisen aikojen järkeistäminen ja työvuorojen järkeistäminen ruokailuaikojen ja asiakkaiden toiminnan mukaan.
Perehdytään miten 25 asukkaan porukan rytmit menevät ryhmän sisällä. Kuka hyötyisi aikaisemmasta heräämisestä ja nukkumaanmenosta ja kuka myöhäisemmästä? Tässä olisi yksi aikaresurssin hyödyntäminen.

Mille asiakasjoukko näyttää? Millaisia ryppäitä on olemassa joiden rytmeihin työvuoroja sopeuttamalla voisimme vapauttaa ja järkeistää työaikaa?

Ruokapalveluilla on mahdollista muuttaa omia työaikojaan vuoroja järjestelemällä siten, että aamiaista voidaan aikaistaa ja lounaan ja päivällisen aikoja voidaan muuttaa asiakaslähtöisemmäksi. Puolen tunnin muutoksilla voitasiin pidentää lounaan ja päivällisen välejä. Yötaukoa voitaisiin lyhentää tunnilla. Hoitotyössä on varaa tehdä asioita eri tavalla, ruokapalveluiden ajoissa löytyy joustoa kyllä.

Lyhytaikaisessa hoivassa voitaisiin porrastaa töihintulijoita tunnin välein. Esim. 2+2+2, niin asiakkaiden olisi helpompi tulla aamiaiselle haluamanaan aikana. Iltavuoro voisi alkaa 30min myöhempään joka helpottaisi illan toimia. Aamuvuoro A alkaa kuudelta, aamuvuoro B alkaa seistemältä, aamuvuoro C kahdeksalta.

Tehostettu palveluasuminen
Lähdettiin miettimään, että pitäisikö nähdä Mäntyrinteen osastoissa, että on lyhytaikaisen kuntoutumisen solu ja pitkäaikaisen palveluasumisen yksikkö. Panostaisivat selkeästi omiin sektoreihinsa omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan. Mietitään pitkäaikaishoidossa mitä on hyvä elämä. Otetaan siihen erilainen näkökulma kuin lyhytaikaiseen kuntoutukseen. Henkilökunta on se mitä nyt on. Toivottavasti ei ainakaan vähene. Kuntouttava lyhytaikainen tarvitsee kuitenkin enemmän panostusta kuin pitkäaikainen. Vaihtoja 9 viikon välein. Valtaosa porukasta profilituu lyhytaikaiseen ja loput pitkäaikaiseen. Työkiertoa riittävästi.
Kotihoito
Aallottaminen olisi toimiva vaihtoehto. Kotiuttamisten pitäisi toimia siten, että olisi kotiuttaessa oikea määrä henkilökuntaa. Mobiili hieman rajoittaa työaikojen ja kirjaamisten vuoksi. Nopeiden ja hitaiden aaltojen ajoittaminen ja käyttöönotto toiminnan järkeistämiseksi.

Miten prosessit toimii parhaiten asiakkaan kannalta, vaikka se ei olisi helpoin mahdollinen toimintamalli työntekijälle?Ei kommentteja:

Lähetä kommentti